•  

  In deze gemeentepeiling willen we graag in beeld krijgen wat onze gemeenteleden belangrijk vinden voor de Goede Herderkerk, nu en in de toekomst.

  Er worden 12 vragen gesteld, vooral over de dingen die u belangrijk vindt voor onze kerk/wijkgemeente. Wat moet volgens u de meeste aandacht krijgen? Misschien doen we dat al en wilt u dat graag behouden. Of doen we dat nog niet (genoeg) en zou u graag willen dat daar meer aandacht voor is.

  De gegevens van deze vragenlijst worden anoniem verzameld en verwerkt. Wij weten dus niet wie welke antwoorden heeft gegeven. Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst wel contact met iemand van de kerk willen, dan kunt u aan het einde van de vragenlijst dit aangeven en uw gegevens achterlaten.
  Uw antwoorden zijn dan niet meer anoniem, maar iemand van de kerk zal daarna contact met u opnemen.

  LET OP! Tijdens het invullen kunt u niet terug naar een vorige vraag! •  3%