•  
  Geachte (centrum) bewoners,

  Arcen januari 2021.

  De werkgroep verkeer van de Dorpsraad Arcen heeft zich gebogen over de verkeerssituatie in het centrum van Arcen. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming te bevorderen waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast wordt beoogd het doorgaand verkeer te ontmoedigen. De werkgroep heeft mogelijke oplossingen op een rijtje gezet en dit met afdeling Mobiliteit van Gemeente Venlo doorgenomen. Naar aanleiding van dit overleg is een plan opgesteld dat als verkeersproef uitgevoerd gaat worden.

  De Verkeersproef
  De verkeersproef houdt in dat, na de enquête, de verkeerssituatie gedurende ca. 5 weken anders wordt ingericht om inzicht te krijgen in verkeersstromen, verkeersdruk en mogelijke knelpunten. Inmiddels zijn al verkeerstellingen verricht.
  In de verkeersproef wordt het verkeer in het smalste stuk van de doorgaande centrumweg eenrichtingsverkeer.

  Daartoe worden de volgende maatregelen getroffen:  - Eenrichtingsverkeer in noordelijke richting (richting Rooland) in Raadhuisplein en Maasstraat vanaf hoek
  Raadhuisplein/Koestraat tot hoek Maasstraat/Graaf
  - Omdraaien eenrichtingsverkeer Koestraat (richting Schans)
  - Instellen eenrichtingsverkeer Graaf (richting Wal)
  - Verboden voor vrachtauto’s Maasstraat in zuidelijke richting (tussen Derckxweg en Graaf)
  E.e.a. geldt niet voor (brom)fietsen

  Uw mening
  Vóór de start van deze verkeersproef vragen we u om een (zgn. 0 meting) enquête in te vullen. Zo krijgen wij inzicht in uw mening over deze verkeersproef. We vragen u onder andere om een cijfer te geven voor de verkeersveiligheid in het centrum van Arcen op dit moment. Na afloop van de verkeersproef zullen we via een evaluatie de ervaringen van de verkeersproef ophalen door middel van een nieuwe vragenlijst.

  Openbaar busvervoer
  Daarnaast willen we inzicht krijgen in uw gebruik van het Openbaar busvervoer lijn 83 (87 bussen per dag). Dit ook omdat Arriva/Breng aandringt op wijziging route.
  Tijdens de verkeersproef gaan er bushaltes vervallen en wordt er gebruik gemaakt van één bushalte. Dit is de bushalte die gebruikt wordt tijdens evenementen nabij de Kei (hoek Kasteellaan/ Lingsforterweg).

  Start
  De start van de verkeersproef Maasstraat staat gepland op maandag 8 februari 2021.

  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag. U kunt dan contact opnemen via info@dedorpsraadarcen.nl.

  Wij danken u hartelijk voor uw tijd en moeite.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de Dorpsraad Arcen
  Werkgroep verkeer
  info@dedorpsraadarcen.nl
 •