•  
  Groene waterstof wordt naast groene elektriciteit, groene warmte en groen gas gezien als een belangrijke energiedrager om richting een klimaat neutrale maatschappij te bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waterstof ter verduurzaming van zwaarder transport, de industrie en de gebouwde omgeving, maar ook als een manier om duurzaam opgewekte energie op te slaan. Naast een schonere lucht en het reduceren van broeikasgassen biedt waterstof ook economische kansen voor bedrijven. In het Groene Hart zijn veel bedrijven al actief of geïnteresseerd in de toepassing van waterstof. Vanuit platform Groene Hart Werkt! wordt daarom samen met de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een regionaal waterstofprogramma. Platform Groene Hart Werkt! is een regionaal platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. Het platform wordt gedragen door 10 gemeenten: Alphen a/d Rijn, Gouda, Woerden, Molenlanden, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Kaag&Braassem.

  Doel van het regionale waterstofprogramma is om initiatieven aan elkaar te verbinden en daardoor te versterken. Dit biedt mogelijkheden voor vraagbundeling en kansen om beter in te spelen op de middelen die naar verwachting komende jaren voor dit onderwerp vrij komen vanuit Europa en de rijksoverheid.

  In het kader van dit programma inventariseren we bestaande initiatieven, en onderzoeken we mogelijke toekomstige initiatieven en partners op het gebied van waterstof in het Groene Hart. Te beginnen bij de 10 gemeenten die aangesloten zijn bij het platform Groene Hart Werkt. Wij willen u vragen ons te helpen bij dit onderzoek door middel van het invullen van een korte enquête. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige positie van waterstof in het regionale bedrijfsleven. Het invullen neemt hooguit 5 minuten in beslag.

  Alvast dank voor uw medewerking!

  Platform Groene Hart Werkt!
 •