•  
    Geachte Heer / Mevrouw,

    Deze enquête onderzoekt de kwaliteit van SV Odijk en ervaringen van haar leden. Het is een middel om te kunnen achterhalen welke commissies functioneren en welke niet, welke activiteiten te ontplooien en prioriteiten te stellen. Omdat de enquête anoniem wordt ingevuld hoopt het bestuur dat de antwoorden eerlijk zijn en dat er snel inzicht wordt verkregen in welke problemen er voor de komende tijd opgelost moeten worden en wat de algemene tevredenheid van de leden is.

    De enquête kosten maximaal 10 minuten van je tijd. Alvast dank (mede namens alle leden van SV Odijk) voor het invullen!  •  11%