•  
  WELKOM!

  U kunt deelnemen aan het expertpanel 'flankerende branddoorslagkansen'. De betrouwbaarheid van brandscheidingen wordt niet alleen bepaald door de scheiding zelf (brandwerende wand of vloer), maar ook door flankerende constructies zoals daken en gevels.

  In deze enquete wordt uw mening gevraagd over de invloed van gevels op de betrouwbaarheid van brandscheidingen. Uiteraard hangt dit af van het type gevelconstructie en van de detaillering. Het gaat in dit geval om 16 details van geïsoleerde gevelconstructies met een lichte binnen- en buitenafwerking, al dan niet voorzien van een spouw.

  Denk bij de beantwoording van de enquete aan de volgende maatgevende mechanismen:
  - geleidingstransport van warmte (conductie)
  - stromingstransport van warmte (convectie)
  - productie van warmte (verbranding)