•  

  Hoi! Welkom bij deze vragenlijst over beweeg- en gamegedrag. Jouw medewerking is erg belangrijk voor mij, jouw deelname helpt jullie wensen van bewegen en gamen in kaart te brengen. Het onderzoek is volledig anoniem. Bovendien is jouw deelname volledig vrijwillig. Wanneer je nog vragen, opmerkingen of moeilijkheden hebt, kun je contact opnemen met Koen Langeslag via a.k.langeslag@hva.nl of 0651879101. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 - 20 minuten.
 •  
  I N F O R M E D C O N S E N T

  Beste lezer,

  Hierbij wil ik je uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Koen Langeslag en Katja Braam, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam.  

  Het onderzoek waar ik jouw medewerking voor wil vragen heeft als onderwerp 'Het stimuleren van beweeggedrag bij adolescenten door middel van Serious Gaming. In een online vragenlijst zal je gevraagd worden eerlijk antwoord te geven. In dit onderzoek is geen enkel antwoord goed of fout.

  Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van jullie mening rondom het stimuleren van bewegen.

  Omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Hogeschool van Amsterdam heb je de garantie dat:

  1) Jouw anonimiteit is gewaarborgd en dat je antwoorden of gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden worden verstrekt, tenzij je hiervoor van te voren uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

  2) Je zonder opgaaf van redenen kunt weigeren mee te doen aan het onderzoek of uw deelname voortijdig kunt afbreken.

  3) Deelname aan het onderzoek geen noemenswaardige risico's of ongemakken met zich meebrengt, geen moedwillige misleiding plaatsvindt, en je niet met expliciet aanstootgevend materiaal zult worden geconfronteerd.

  4) Je uiterlijk vijf maanden na afloop van het onderzoek de beschikking kunt krijgen over een onderzoeksrapportage waarin de algemene resultaten van het onderzoek worden toegelicht.

  Voor meer informatie over dit onderzoek en de uitnodiging tot deelname kun je te allen tijde contact opnemen met de projectleider Koen Langeslag


  Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dank ik bij voorbaat hartelijk voor jouw deelname aan dit onderzoek dat voor mij van grote waarde is.

  Tot slot wil ik je vragen aan te geven dat dat u bovenstaande tekst gelezen en begrepen hebt.  Het is vandaag 


 •  10%