•  
  Deze enquete gaat over rouw bij katten en vormt samen met het literatuuronderzoek onderdeel van mijn afstudeeropdracht behorend bij de Tinley opleiding tot kattengedragstherapeut.
  Over rouw bij dieren en katten in het bijzonder is nog niet zo heel veel bekend. Een extra uitdaging voor mij om hier een onderzoek naar te starten.

  Let op:
  * Deel A betreft de rouwende kat. In de vragenlijst onder deel E wordt deze kat aangeduid als "KAT A".
  * Bij de onderdelen B en C wordt alleen gesproken over "overleden" kat of ander dier. Onder "overleden" wordt ook verstaan: uit huis geplaatst, weggelopen, vermist of anderszins.
  * Afhankelijk van wie er is overleden, vul je deel B, C of D in .
  * Het overlijden moet gebeurd zijn na 01.01.2015.
  * als je bij vraag 5 invult: "vanaf jonger dan 16 weken" in huis, vul dan ook vraag 6 en 7 in.
  Als je bij vraag 5 wat anders hebt ingevuld, kun je vraag 6 en 7 overslaan.


  >>>>>> Deze enquete kun je invullen tot en met 15 april 2018. Daarna wordt de enquete gesloten i.v.m uitwerking en analyse van alle gegevens. <<<<<<<<<
 • 1.
  Deel A. Gegevens rouwende kat, hierna te noemen "KAT A"

  Naam:   
  Ras:   
  Leeftijd (bij invullen enquete):   
  Geboortedatum:   
  Poes of kater?   
  Gecastreerd ja of nee?   
 • 2.
  Deel B. Gegevens overleden kat:

  Naam:   
  Ras:   
  Datum overlijden:   
  Leeftijd bij overlijden:   
  Vanaf welke leeftijd was de overleden kat bij u in huis?   
  Poes of Kater?   
  Gecastreerd ja of nee?   
 • 3.
  Deel C. Gegevens overleden ander dier:

  Soort dier:   
  Naam dier:   
  Ras:   
  Datum overlijden (na 01.01.2015):   
  Leeftijd bij overlijden   
  Vanaf welke leeftijd was het overleden dier bij u in huis?:   
  Mannetje of vrouwtje?   
  Gecastreerd ja of nee?   
 • 4.
  Deel D. Gegevens overleden eigenaar/verzorger (was het baasje van de rouwende kat).

  Naam eigenaar/verzorger:   
  Datum overlijden (na 01.01.2015)   
  Leeftijd bij overlijden:   
  Hoe lang (in jaren) was hij/zij baasje van de rouwende kat?:   
 •  
  Deel E. Hierna volgen vragen betreffende KAT A.
 • 5.
  Vanaf welke leeftijd is KAT A bij u in huis?


 • 6.
  Indien <16 weken: is KAT A bij u geboren? • 7.
  Indien nee, op welke leeftijd is KAT A bij u in huis gekomen?

 • 8.
  Is KAT A met de fles grootgebracht?
 • 9.
  KAT A is de <maak keuze hieronder> van de overleden kat of dier
 • 10.
  Hoe was de omgang tussen beide dieren/met de eigenaar?

 • 11.
  Hoe lang heeft KAT A samengewoond met de overleden kat / ander dier / eigenaar?


 • 12.
  Zijn er na het overlijden nog andere katten of dieren in huis? Meer dan 1 antwoord mogelijk.


 • 13.
  Hoe is de omgang van KAT A met de andere katten/dieren in huis?

 • 14.
  Is na het overlijden de omgang van KAT A met de anderen katten/dieren in huis veranderd?

 • 15.
  Indien ja, kunt u aangeven waaruit de verandering bestaat?

 • 16.
  Was KAT A aanwezig bij het stervensproces/moment van sterven van de kat/ander dier ?

 • 17.
  Waaraan is de kat of het andere dier overleden?

 • 18.
  Heeft KAT A na het overlijden nog afscheid kunnen nemen?

 • 19.
  Indien ja, hoe reageerde KAT A? Meerdere antwoorden mogelijk.


 • 20.
  Reageerde KAT A op een andere manier dan hierboven genoemd, geef dan aan wat hij deed.

 • 21.
  Indien geen afscheid kunnen nemen, wat was hiervan de reden?
 • 22.
  Welk gedrag merkt u bij KAT A in de eerste week na het overlijden/verlies? • 23.
  Indien KAT A wel ander gedrag vertoont, waaruit bestaat dit? Meerdere antwoorden mogelijk


 • 24.
  Reageerde KAT A op een andere manier dan hierboven genoemd, geef dan aan wat hij deed.

 • 25.
  Hoe is het gedrag van KAT A ca. 1 maand na het overlijden/verlies?
 • 26.
  Indien het gedrag veranderd is, kunt u dan aangeven wat er veranderd is?

 • 27.
  Hoe is het gedrag van KAT A ca. 3 maanden na het overlijden/verlies?
 • 28.
  Indien het gedrag veranderd is, kun u dan aangeven wat er veranderd is?

 • 29.
  Heeft u intussen een andere kat in huis gehaald? • 30.
  Wat is de reden dat u een andere kat in huis heeft gehaald? (Indien niet van toepassing deze vraag overslaan).

 • 31.
  Wanneer na het overlijden heeft u een andere kat in huis gehaald? (Indien niet van toepassing deze vraag overslaan).

 • 32.
  Hoe is de introductie gegaan van de nieuwe kat? (Indien niet van toepassing deze vraag overslaan). • 33.
  Hoe is de relatie tussen KAT A en de nieuwe kat? (Indien niet van toepassing deze vraag overslaan).

 • 34.
  Indien nog geen andere kat, overweegt u wel de aanschaf van een andere kat of ander dier? • 35.
  Indien ja, welk dier gaat het worden?

 • 36.
  Ruimte voor eventuele aanvullende informatie:

 •  
  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via e-mail enquete-karin@outlook.com.