•  
  Enquête Hartslag-Oost

  Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de Spoorzone, met name in de Geuzenbuurt, Kleine Driftbuurt en Electrobuurt (postcode 1221). In een intensief traject met onder andere bewonersorganisaties wordt een Gebiedsagenda opgesteld. Via deze link kunt u daar meer over te weten komen: www.hilversum.nl/spoorzone.
  Op allerlei manieren wordt informatie verzameld over de wijk. Vaak gaat het over zaken als parkeren of overlast, maar zelden over gevoelens en ontmoetingen. Terwijl ontwerpers juist hieruit veel informatie kunnen halen over hoe u uw woonomgeving daadwerkelijk ervaart. Met deze vragenlijst gaat het Dudok Architectuur Centrum op zoek naar de emoties en herinneringen die u heeft aan bepaalde plekken in uw buurt, of op welke plekken u graag komt. Zo proberen we de ‘hartslag’ van het gebied te verbeelden. Uw gegevens blijven anoniem. Het resultaat brengen we in tijdens de Tweede Gebiedstafel Spoorzone op 6 december 2018.
  Herinneringen en emoties aan plekken spelen, zonder dat we het vaak in de gaten hebben, een belangrijke rol in de beleving van uw woonomgeving. Deze enquête is bedoeld voor de Geuzenbuurt, de Electrobuurt en de Kleine Driftbuurt. Voor het meedoen aan de enquête is het belangrijk dat u hier ook daadwerkelijk woont. Meer informatie over Hartslag-Oost vindt u hier: https://www.dudokarchitectuurcentrum.nl/
  Wanneer er gevraagd wordt naar uw wijk wordt de Geuzenbuurt, Electrobuurt en de Kleine Driftbuurt als geheel bedoeld (postcode 1221). Meerdere mensen in uw huishouden mogen hem invullen.
  Deze enquête is opgesteld door het Dudok Architectuur Centrum, Roodbeen Architecten, Urban Opportunities, gemeente Hilversum en mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stadsfonds Hilversum. 
 •  

 • 1.
  1. In welke buurt woont u?

 • 2.
  2. Waarom bent u hier komen wonen? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • 3.
  3. Maakt u voornamelijk gebruik van voorzieningen in uw wijk of in andere delen van Hilversum? • 4.
  4. Is uw sociale netwerk vooral in uw wijk of in de rest van Hilversum? (vrienden, familie, kennissen, werk, sportvereniging, school, hobby, mantelzorg) • 5.
  5. Noem minimaal 1 en maximaal 5 plekken of locaties in uw wijk waar u goede en fijne herinneringen aan heeft? (een belangrijke gebeurtenis of een toevallige ontmoeting, beide tellen)

 • 6.
  6. Noem een plek in de wijk, die verdwenen is, die u graag terug zou hebben?
 • 7.
  7. Waarom zou u de eerder genoemde plek terug willen?
 • 8.
  8. Op welke plekken in uw wijk komt u graag? Hieronder ziet u enkele voorbeelden om u op weg te helpen, maar vul a.u.b. uw eigen plekken in waar mogelijk (meerdere antwoorden mogelijk)


 • 9.
  9. Op welke plekken in uw wijk komt u NIET graag? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • 10.
  10. Wat zijn plaatsen of locaties in uw wijk waar u wekelijks komt? - minimaal 1 en maximaal 3 en s.v.p. met een duidelijke geografische duiding van de locatie (bijvoorbeeld: sportclub, zorg, winkels, hobby’s, werk, parkje, horeca, soos, yoga, school, mantelzorg)

 • 11.
  11. Op welke plaats(en) in uw wijk komt u mensen tegen (niet alleen vrienden, kan ook een kennis zijn, of mensen met wie u een praatje maakt). Probeer de locatie s.v.p. zo precies mogelijk te duiden. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan straatnaam, naam sportclub, school of café)

 • 12.
  12. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of mensen in uw straat?

 •  
  Emoties

  Emoties spelen een belangrijke rol bij de woonbeleving, vaak zonder dit door te hebben. Er volgen nu een aantal locaties in uw wijk waarvan we graag willen weten wat voor emotie u ervaart. Per locatie is slechts één emotie mogelijk.
 • 13.
  13. Wat voor emotie of gevoel ervaart u bij de volgende plekken in uw wijk?

  gelukkig/blijrustig/ontspannenverdrietig/eenzaamgestresst/angstigboos/agressiefweet nietik kom daar nooit
  Edisonplein
  Voetbalveldje bij de kerk
  Liebergerweg ter hoogte van de Hunkemöller
  Basisschool (plein)
  Gashouderpark/Villa Industria
  Ooievaarsplein
  Oosterzijde station (Oosterspoorplein)
  Pleintje bij Sint Joseph kerk
  Lucentterrein
  Industrieterrein Korte Noorderweg
  Kleine Spoorbomen
  Andere plek namelijk.... 
 • 14.
  14. Bent u tevreden over waar u woont?


 • 15.
  15. Mogelijk heeft u nog op- en aanmerkingen over deze enquête of heeft u iets gemist? dan kunt u dat hier aangeven..

 •  
  Achtergrondgegevens

  Tot slot vragen we u nog een aantal achtergrondkenmerken. Met de onderstaande gegevens kunnen de uitkomsten van de enquête worden uitgesplitst, bijvoorbeeld naar buurt of leeftijdsklasse. Uiteraard worden deze gegevens altijd vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
 • 16.
  16. Wat is uw geboortejaar? (graag aangeven met 4 cijfers)

 • 17.
  17. Wat is uw geslacht? • 18.
  18. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? (graag aangeven in cijfers)