•  
  Groenendijkers: Laat van u horen, uw mening telt!

  De bestuursleden van de dorpsoverleggen in de gemeente Alphen aan de Rijn zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers, maar toch ziet de gemeente de dorpsoverleggen als gesprekspartners waar het gaat om zaken die de afzonderlijke kernen aangaan. Dorpsoverleg Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk West) is een klankbord en verwoord naar de overheid wat er onder de inwoners leeft.
  Daarbij bent u van essentieel belang.

  Daarom vragen we u via deze enquête als inwoner van Groenendijk om wensen en meningen kenbaar te maken die van belang kunnen zijn voor onze dorpsgemeenschap. Hiermee verwachten wij een beter inzicht te krijgen in wat er leeft in onze Groenendijk.

  Hartelijk dank voor uw medewerking!

  Let op! Voordat u begint: Het is de bedoeling dat 1 persoon per huishouden de enquête voor 5 juni invult .

  N.B.: Deze enquête is anoniem en de resultaten worden alleen gebruikt door het Dorpsoverleg in het kader van de belangenbehartiging voor Groenendijk.
 • 1.
  Wat is uw postcode?

 • 2.
  Wat is uw geslacht? • 3.
  Tot welke leeftijdsgroep behoort u?


 • 4.
  Wat is uw gezinssamenstelling?


 • 5.
  Woont u al van jongs af in Groenendijk? • 6.
  Bent u eigenaar van uw woning? • 7.
  Woont u fijn in Groenendijk? • 8.
  Wat zou het woonplezier nog kunnen vergroten?

 • 9.
  Vindt u dat er naast de uitbreidingen op het Avery- en Nieuw Werklust terrein nog snel andere nieuwe grote woningbouwlocaties moeten komen in Groenendijk?