•  
  Welkom bij dit online onderzoek naar succesfactoren voor innovatiebelemmeringen.

  Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verbindt WaterWindow succesvolle wateroplossingen aan innoverende professionals die met innovatiebelemmeringen worstelen.
  Samen met de bij het platform betrokken innovators zorgen wij ervoor dat andere professionals kunnen leren van de ervaringen die zijn opgedaan bij de realisatie van succesvolle innovaties.
  Zo kunnen nieuwe innovaties echt worden versneld.

  Doe ook mee aan dit onderzoek en help Nederlandse innovaties voor water en klimaat versnellen!
 •  
  I N F O R M E D C O N S E N T

  Fijn dat u mee wil doen, Dat waarderen wij bijzonder.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting WaterWindow en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  Het onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de kennis die beschikbaar is voor het wegnemen van innovatiebelemmeringen die zich voordoen bij de realisatie van water- en klimaatproblemen.
  In deze online vragenlijst zal u steeds gevraagd worden om uw ervaring.

  Doel van het onderzoek is om peer-to-peer contact mogelijk te maken tussen professionals die een belemmering hebben overwonnen en tussen professionals (innovators) die worstelen met vergelijkbare belemmeringen bij de realisatie van nieuwe innovaties.

  Omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van WaterWindow heeft u de garantie dat:

  1) Uw antwoorden of gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden worden verstrekt, tenzij u hiervoor van te voren uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.
  2) U zonder opgaaf van redenen kunt weigeren mee te doen aan het onderzoek of uw deelname voortijdig kunt afbreken.
  3) Deelname aan het onderzoek geen noemenswaardige risico's of ongemakken met zich meebrengt, geen moedwillige misleiding plaatsvindt, en u niet met expliciet aanstootgevend materiaal zult worden geconfronteerd.
  4) U uiterlijk vijf maanden na afloop van het onderzoek de beschikking kunt krijgen over een onderzoeksrapportage waarin de algemene resultaten van het onderzoek worden toegelicht.

  Voor meer informatie over dit onderzoek en de uitnodiging tot deelname kunt u te allen tijde met ons contact opnemen via info@waterwindow.nl of via onze website.
  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw deelname aan dit onderzoek.

  Tot slot vragen wij u aan te geven dat u bovenstaande tekst gelezen en begrepen hebt.

  Met vriendelijke groeten,

  Team WaterWindow  Het is vandaag 


 •  4%