•  

 •  

  Inleiding
  Voor de onderdoorgang van de N226 in Maarsbergen heeft VBMM een alternatief voorstel ontwikkeld. Met dit alternatief denken wij de leefbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten.
  De uitgebrachte verkeersveiligheid- en geluidsrapporten evenals de oplopende kosten vormen de aanleiding om alsnog met een alternatief plan te komen.
  Graag vernemen wij uw zienswijze op ons voorstel en bedanken wij u bij voorbaat voor het invullen van deze korte enquête.

  De uitslag van de enquête publiceren wij medio juni op onze website, www.vbmm.nl
 • 1.
  Leefbaarheid en verkeersveiligheid laten in de huidige plannen fors te wensen over, zo menen wij. Bent u het hiermee eens? • 2.
  Het verkeersveiligheid rapport was kritisch over de voorstellen van de Provincie.
  Vindt u de aanpassingen in ons voorstel in voldoende mate leiden tot de gewenste verkeersveiligheid? • 3.
  Ons motto is: kwaliteit boven snelheid. Beter een goed doordacht passend plan dan een snelle oplossing met spijt achteraf. Mocht het doorrekenen van onze voorstellen, al dan niet in combinatie met het lopende kostenonderzoek van de Provincie, enige maanden vergen, dan is dat geen probleem. Bent u het daarmee eens? • 4.
  Wij hebben in dit plan gezocht naar evenwichtige maatregelen voor direct betrokkenen? Zijn wij hierin geslaagd? Zo nee, graag verwoorden in het tekstveld bij punt 5. • 5.
  Indien u bij vraag 4 'nee' hebt geantwoord, graag een toelichting:

 • 6.
  Het ‘Geluidsrapport’ is recent doorgerekend. Ten opzichte van het eerder uitgebrachte rapport wordt een toename van geluid verwacht. Wij vinden dit strijdig met eerder door de Provincie afgegeven berichten dat ‘om de West’ zou leiden tot verbetering van de leefbaarheid. Bent u het met ons eens? Zo nee, graag verwoorden in het tekstveld bij punt 7. • 7.
  Indien u bij vraag 6 'nee' hebt geantwoord, graag een toelichting:

 •  

 • 8.
  De onderdelen A tot en met H uit ons plan vormen een onlosmakelijk geheel. Toch vernemen wij graag van u met welk onderdeel u het meeste moeite heeft. • 9.
  Wat is uw woonplaats?
 • 10.
  De enquête is in principe anoniem. Indien gewenst kunt u hier uw naam, adres en woonplaats invullen.

 • 11.
  Opmerkingen: