•  
  Beste,

  Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek. Ik ben een vierdejaarsstudent in de richting Ondernemerschap & Retailmanagement aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar het verhogen van het aantal actieve leden van de Green Business Club Gelderse Poort.

  Het doel van mijn onderzoek is inzicht krijgen in de wensen en behoeften van gebruikers van kantorenpark Gelderse Poort en de leden van Green Business Club Gelderse poort. Dit gebruiken we als basis om bestaande leden te activeren en nieuwe leden te werven. Op deze manier willen we het draagvlak voor projecten vergroten en meer verbinding creëren om zo gezamenlijk zo veel mogelijk te bereiken.

  Een onderdeel van dit onderzoek is een extern imago- en behoefteonderzoek om zo inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten die door intern en extern worden ervaren en te kijken waar de wensen en behoeften liggen.

  Het onderzoek zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact met mij op via m.timmermans@student.han.nl.

  Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

  Met vriendelijke groet,
  Myrthe Timmermans