•  
    Beste ouder/verzorger van een Ava lid,

    Fijn dat u meedoet aan de enquête van Ava`70. Dankzij de antwoorden kunnen we u en uw kind, en de ruim 200 andere kinderen vanuit het Ava`70 bestuur beter bedienen. Met behulp van deze enquête wil het bestuur kijken of het huidige beleid en de daarbij horende visie moet worden aangepast of misschien wel juist niet. Dit alles om onze leden tegemoet te komen.

    Het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

    Bedankt dat u het spreekwoordelijke steentje wilt bijdragen aan de gezelligste vereniging van Aalten!