•  
  Hoi! Mijn naam is Eline en ik studeer dit jaar af aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Om mijn Bachelor of Arts Education succesvol af te ronden moet ik een werkveldonderzoek doen. Ik onderzoek of zelfreflectie en kunstonderwijs bruikbare instrumenten zijn om kinderen in groep 5 t/m 8 hun (21e eeuwse) vaardigheden te laten ontdekken en ontwikkelen en zo een realistisch/juist(er) zelfbeeld te creëren

  Ik hoop dat u mij kan en wil helpen door uw ideeën en ervaringen te delen.

  Om deze vragenlijst in te vullen is het noodzakelijk dat u momenteel docent bent op een basisschool en lesgeeft in een groep 5, 6, 7 of 8 (of een combinatie hiervan).
 • 1.
  Op wat voor school geeft u momenteel les?
 • 2.
  Welke groep geeft u momenteel les?


 • 3.
  Vindt u het belangrijk dat leerlingen in groep 5 t/m 8 in staat zijn tot zelfreflectie?


 • 4.
  In hoeverre vindt u het belangrijk dat 21e eeuwse vaardigheden een plek hebben in het onderwijsaanbod op basisscholen? •  
  Korte toelichting op 21e eeuwse vaardigheden

  21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst (zie http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden). De 21e eeuwse vaardigheden zijn:

  Communiceren
  Creatief denken en handelen
  Digitale geletterdheid*
  Kritisch denken
  Probleemoplossend denken en handelen
  Samenwerken
  Sociale en culturele vaardigheden
  Zelfregulering

  *Het begrip digitale geletterdheid overkoepelt de vaardigheden: computational thinking, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid)

  Ga hieronder verder met de vragenlijst.
 • 5.
  Vindt u het belangrijk dat leerlingen in groep 5 t/m 8 deze vaardigheden ontwikkelen?


 • 6.
  Vindt u kunstonderwijs (dansen, muziek/zingen, drama) belangrijk?


 • 7.
  Hoe vaak past u kunstonderwijs toe?


 • 8.
  Op welke manier(en) besteedt u aandacht aan kunstonderwijs? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • 9.
  Welk(e) doel(en) heeft u voor ogen met het geven van kunstonderwijs?
 • 10.
  Denkt u dat kunstonderwijs (dans, muziek, drama) kan bijdragen het ontdekken en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen? •  
  Voor mijn afstuderen ben ik bezig met het ontwikkelen van een project. Het doel van het project is om kinderen met behulp van dans, muziek en drama te laten onderzoeken wat hun vaardigheden zijn. Met behulp van zelfreflectie creëren zij een realistisch-/juist(er) zelfbeeld, in plaats van zich door de omgeving te laten vertellen wie zij zijn en wat zij wel en niet kunnen. Naast de sterke kanten ontdekken moeten de kinderen ook de gebreken leren erkennen. De bewustwording van sterke kanten levert zelfvertrouwen op en het erkennen van mindere kanten heeft tot gevolg dat falen en teleurstellingen kunnen worden voorkomen. Aan het eind presenteren de kinderen hun kwaliteiten aan elkaar zodat zij ook bewuster worden van de vaardigheden van klasgenoten. Op deze manier ontstaat er meer acceptatie en waardering en kan er voortaan makkelijker onderling hulp worden gevraagd en aangeboden.
 • 11.
  Zou u het leuk vinden om met uw klas het bovenstaande project te doen?
 • 12.
  Ben u geïnteresseerd in mijn onderzoek “Zijn zelfreflectie en kunstonderwijs bruikbare instrumenten om kinderen in groep 5 t/m 8 hun (21e eeuwse) vaardigheden te laten ontdekken en ontwikkelen en zo een realistisch/juist(er) zelfbeeld te creëren?”?