•  
  In 2021 worden bestaande expertisecentra herbeoordeelt en kunnen nieuwe centra een aanvraag tot erkenning als expertisecentrum indienen.

  Om als NVPG vanuit het patiëntperspectief een goed oordeel te kunnen geven over deze aanvragen hebben wij jullie ervaringen nodig. Hierbij maakt het niet uit of je nu lid bent van de vereniging of niet, iedere patiënt of mutatiedrager behoort tot onze achterban.

  Deze raadpleging bestaat uit 20/21 vragen met daarna nog de mogelijkheid om extra informatie te delen.

  Als bestuur van de NVPG hopen wij op zoveel mogelijk inzendingen zodat wij de juiste afwegingen kunnen maken. In de derde nieuwsbrief van dit jaar komen we met een samenvatting van de resultaten van deze raadpleging en de adviezen die wij hebben gegeven.

  Alle informatie wordt anoniem per centrum verzamelt en verwerkt dus persoonlijke informatie en antwoorden worden met niemand gedeeld.
 • 1.
  1. Ik ben: • 2.
  2. Ik ben: • 3.
  3. Ik ben onder behandeling/sta onder controle in het (meerdere antwoorden mogelijk):
 • 4.
  3a. In welk ziekenhuis?

 • 5.
  Sinds wanneer komt u voor behandeling/controles in dit ziekenhuis:


 • 6.
  Ik heb te maken met een (meerdere antwoorden mogelijk):
 • 7.
  Ervaart u dat de zorgverlener in het expertisecentrum u voor uw aandoening op een vastgestelde manier (volgens een bepaalde procedure, zorgpad, richtlijn of ander document) behandelt?
 • 8.
  Ervaart u dat de verschillende behandelingen, begeleiding, onderzoeken en controle-afspraken die u krijgt voor uw aandoening (ook die buiten het ziekenhuis, bijv. thuiszorg of fysiotherapie) op elkaar aansluiten of zijn afgestemd of zijn afgestemd doordat betrokken zorgverleners met elkaar overleggen?
 • 9.
  Bent u geïnformeerd door het ziekenhuis, of een van de zorgverleners, over de samenstelling en de rollen van de zorg- en hulpverleners die met elkaar overleggen over uw behandeling, begeleiding en onderzoeken? (Meerdere antwoorden mogelijk) • 10.
  Ervaart u bij het totaal van uw behandelingen, begeleiding, onderzoeken en controle-afspraken in het ziekenhuis, dat u te maken heeft met een vaststaand team van zorgverleners? • 11.
  Ervaart u bij afwezigheid van uw vaste, gespecialiseerde zorgverlener uw behandelingen en onderzoeken, dat het ziekenhuis probeert deze door een andere in uw aandoening gespecialiseerde zorgverlener over te laten nemen? • 12.
  Ervaart u dat uw behandelingen, begeleiding en onderzoeken op een logische manier samenhangen/worden gecoördineerd (bijv. door een hoofdbehandelaar)? • 13.
  Ervaart u voldoende begeleiding wanneer de behandeling van uw kind (tot 18 jaar) door de kinderarts wordt overgedragen naar de volwassenenzorg?
 • 14.
  Vraagt het ziekenhuis (mondeling of schriftelijk) wel eens wat u vindt van de kwaliteit van het totaal van uw behandelingen, controles en onderzoeken voor uw aandoening en heeft u het gevoel dat er door het ziekenhuis iets met uw reactie wordt gedaan?
 • 15.
  Is het ziekenhuis – indien noodzakelijk voor de behandeling van uw aandoening - voor u 24 uur per dag bereikbaar?

 • 16.
  Bent u van mening dat het ziekenhuis gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar is voor overleg met uw zorgverleners van buiten het ziekenhuis?
 • 17.
  Ervaart u dat het ziekenhuis zich inzet om anderen dan u zelf informatie te geven over uw aandoening? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 18.
  Voldoet de informatie die u (en uw naasten/familie/mantelzorgers) van het ziekenhuis ontvangt? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 19.
  18. Weet u of het ziekenhuis wel eens contact heeft gezocht met een ziekenhuis in het buitenland over uw behandeling?
 • 20.
  Wilt u/Wil je verder nog wat kwijt?