•  

  Maken jouw collega's je werkdag tot een feestje of juist niet (zo)?

  Deze vragenlijst gaat over de onderlinge relatie tussen collega’s op de werkvloer. Onderzocht wordt welke ervaringen en behoeften werknemers in Nederland hebben op het gebied van relationele verbondenheid, werk en ontwikkeling. Voor deelname maakt het niet uit of je werkt via een vast, tijdelijk of flexcontract en of je fulltime of parttime werkt, zolang je maar in een team werkt.

  Voor het slagen van mijn afstudeeronderzoek is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep meedoen en daarom is jouw mening dus erg belangrijk voor mij! Help je mee mijn onderzoek tot een succes te maken door deze vragenlijst in te vullen? Dit kan binnen ongeveer 10 minuten.

  Via het Informed Consent kun je lezen welke garanties worden gegeven bij deelname aan dit onderzoek.

  Hartelijke groet,
  Mathilde Malestein
  Hbo Toegepaste Psychologie, Arbeid & Organisatie
  Hogeschool NTI
 •  
  I N F O R M E D C O N S E N T

  Beste lezer,

  Bij deelname aan dit onderzoek worden de volgende garanties gegeven:
  1) Jouw anonimiteit is gewaarborgd en je antwoorden of gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden verstrekt.
  2) Zonder opgaaf van redenen kun je weigeren mee te doen aan het onderzoek of je deelname voortijdig afbreken.
  3) Deelname aan het onderzoek brengt geen risico's met zich mee en er vindt geen moedwillige misleiding plaats.

  Voor meer informatie over de uitnodiging tot deelname of dit afstudeeronderzoek getiteld "Verbinding via Aandacht", kun je contact opnemen met de student.
  Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dank je bij voorbaat hartelijk voor deelname aan mijn onderzoek. Bij deelname via een smartphone wordt aangeraden het scherm naar 'liggend' te kantelen.

  Tot slot wil ik je vragen aan te geven dat je bovenstaande tekst gelezen en begrepen hebt.
 •  9%