•  
  Beste ouder(s) / verzorger(s),

  Via deze vragenlijst hoop ik meer informatie te krijgen over de vrijetijd- en sportbehoefte van uw kind.
  De resultaten zal ik gebruiken om de volgende vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden:

  - Is er in de gemeente Oldebroek vraag naar (nieuw) sportaanbod voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben?
  - Is er in de gemeente Oldebroek vraag naar vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben?
  - Valt deze groep met kinderen en jongeren uit bij het reguliere sportaanbod?

  Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

  Alvast bedankt,
  Sanne Visser
  Goed Bezig Oldebroek