•  

  Introductie

  Inclusive Design wil er voor zorgen dat de volledige diversiteit aan mensen optimaal gebruik kan maken van (digitale) informatie- en communicatiemiddelen.
  Het is een ontwerpaanpak waarin betrokkenen bij het ontwikkelen van producten, diensten of omgevingen:
  • rekening houden met diverse mogelijke beperkingen van gebruikers, in vaardigheden of vanwege hun omstandigheden
  • gebruikers met diverse beperkingen (zoals laaggeletterden, ouderen en licht verstandelijk beperkten) in het gehele ontwerpproces betrekken.


  Er is al veel informatie over inclusive design beschikbaar, maar dit is nog niet makkelijk te vinden en toe te passen. Om de betrokkenen bij inclusive design hierin bij te staan, wordt een toolkit ontwikkeld. TNO werkt samen met Gebruiker Centraal, Lost Lemon, Keen design, SYSQA en het Ministerie BZK aan de ontwikkeling van deze toolkit. Dit onderzoek is onderdeel van mijn afstudeerstage bij TNO.

  Aangezien er veel informatie, methoden en tools in deze toolkit te vinden zullen zijn, is er een mechanisme nodig om gebruikers makkelijk naar de voor hen relevante informatie te begeleiden. Een oplossing hiervoor is een filtersysteem waarin gebruikers hun informatiebehoeften om kunnen zetten in passende filteropties. Deze vragenlijst helpt om uit te zoeken welke filters dit zijn.

  Deze vragenlijst zal ongeveer 5 minuten kosten om in te vullen en de gegevens worden anoniem verwerkt. Uw bijdrage zou zeer op prijs gesteld worden!

  Alvast bedankt,
  Annemieke San Giorgi •  33%