•  
  Welkom bij deze enquête over Hanzesteden, mijn naam is Vincent Dam ik ben een student aan de Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch en ik doe een onderzoek om het imago van Hanzensteden beter in kaart te brengen. U kunt mij hierbij helpen door deze enquête van slechts 13 vragen in te vullen, dit duurt ongeveer 2 minuten.

  Er worden geen persoonsgegevens gevraagd U antwoorden zullen niet op individueel niveau bekeken worden en alle gegevens worden maximaal 15 weken na het invullen van deze enquête verwijderd. De conclusies die getrokken worden zullen alleen met Avans hogeschool en enkele gemeenten gedeeld worden.
 • 1.
  1. Bent u woonachtig in het rivierengebied(Gemeente: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.) Zo niet dan wordt u verzocht te stoppen met de Enquête. • 2.
  2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? • 3.
  3. Hoe vaak per jaar bezoekt U een stad in Nederland als toerist zijnde? Hiermee wordt geen dagje familie/vrienden bezoek bedoeld. Vul een cijfer in

 • 4.
  4. Waar hecht u waarde aan als u een dagje weggaat? • 5.
  5. In welke toeristische activiteiten bent u geïnteresseerd? Meerdere antwoorden mogelijk


 • 6.
  6. Weet u wat een Hanzestad is? zo niet vul dan alleen nog vraag 10 in • 7.
  7. Welke van de onderstaande steden zijn Nederlandse Hanzensteden volgens u? Alleen aanvinken indien u het zeker weet. • 8.
  8. Heeft u wel eens een Hanzestad bezocht? zo ja, welke?

 • 9.
  9. Hoe bent u toen op het idee gekomen deze Hanzestad te bezoeken?


 • 10.
  10. Met welke 3 woorden associeert u Hanzenstad?

 • 11.
  11. Kenmerkend voor een Hanzestad zijn volgens u.....? Meerdere antwoorden mogelijk


 • 12.
  12. Is de titel Hanzestad voor u een extra trigger om een stad te bezoeken? • 13.
  13. Welke leeftijdscategorie is volgens u het meest geïnteresseerd in Hanzesteden?