•  
    Beste collega alumni of masterstudent Verplegingswetenschap,

    Vanuit de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland worden er diverse activiteiten ondernomen om de verplegingswetenschapper te onder steunen bij het realiseren van een passende positie om invloed uit te kunnen oefenen op de verpleegkundige praktijk en patiënten uitkomsten. Te denken valt aan de ontwikkelde karakteristiek van de verplegingswetenschapper, organiseren van netwerkbijeenkomsten en het beschrijven van rollen in een matrix. De alumni vereniging wil data verzamelen door het houden van een survey over veel voorkomende belemmeringen/stimulerende factoren die verplegingswetenschappers (i.o.) ervaren om in een gewenste rol/positie te komen. Dit dient als input voor werkconferentie van 7 november met als doel: Verplegingswetenschapper op de kaart, kortom beter positioneren en studenten handvaten (d.m.v. roadmaps) geven om als verplegingswetenschapper positie te creëren in het werkveld.

    Graag stellen we u eerst een aantal algemene vragen (sociaal- demografische gegevens) en aansluitend meer verdiepende vragen. Het invullen kost 5-10 minuten. De gegevens zullen geanonimiseerd worden en niet tot de persoon te herleiden zijn. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!